Chính sách bảo mật
/LMS/K12/images/icon-k12.png CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

1. GIỚI THIỆU

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân của những người đăng ký trở thành thành viên trên hệ thống K12Online (bao gồm trên trang web https://k12online.vn và các ứng dụng của K12Online trên điện thoại thông minh, máy tính bảng do chúng tôi cung cấp), những người đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ của K12Online và người sử dụng khác (sau đây gọi chung là "Người dùng"), chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý các thông tin cá nhân của Người dùng theo đúng các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. 

- Chính sách bảo mật này nhằm mô tả cách thức chúng tôi thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ Người dùng trong quá trình Người dùng tương tác với K12Online. Chính sách bảo mật này áp dụng cho K12Online và các sản phẩm/dịch vụ do K12Online cung cấp cho Người dùng trên K12Online. 

- Thông qua việc xác nhận tạo tài khoản, xác nhận đăng ký để được tư vấn về sản phẩm/dịch vụ, hoặc đăng nhập vào sử dụng hệ thống hay các hình thức xác nhận khác trên K12Online được thực hiện trên tài khoản của Người dùng trên K12Online, Người dùng xác nhận và đồng ý rằng Người dùng chấp nhận các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Theo đó, Người dùng đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng như trình bày tại phần dưới đây.

2. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

- Thông tin cá nhân là thông tin về cá nhân hoặc liên quan đến việc xác định hoặc có thể xác định một cá nhân cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu cá nhân cơ bản như: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; giới tính... và các thông tin cá nhân khác. 

- Ngoài ra, thông tin cá nhân cũng bao gồm nhưng không giới hạn ở các dữ liệu phản ánh hoạt động của cá nhân trên K12Online, bao gồm số lần truy cập K12Online, số liên kết mà Người dùng nhấp vào, những thông tin khác liên quan đến việc Người dùng kết nối đến K12Online...

- K12Online sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân từ Người dùng chỉ khi Người dùng tự nguyện gửi thông tin đó cho K12Online hoặc đại diện đơn vị quản lý của Người dùng đó (như Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các trường học mà Người dùng đó trực thuộc) và đồng ý để K12Online thu thập và xử lý thông tin. Người dùng có thể từ chối cung cấp một số thông tin không bắt buộc, tuy nhiên việc từ chối đó có thể hạn chế Người dùng sử dụng một số tính năng trên K12Online hoặc đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ mà K12Online cung cấp và Người dùng hoàn toàn chấp nhận điều này.

- K12Online sẽ thu thập thông tin cá nhân của Người dùng khi:

+ Người dùng (hoặc các đơn vị quản lý Người dùng đó) yêu cầu tạo tài khoản để sử dụng K12Online, đăng ký để được tư vấn hoặc đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ mà K12Online cung cấp, tham gia khảo sát trực tuyến…

+ Người dùng yêu cầu K12Online hỗ trợ khắc phục các vấn đề đang gặp phải khi sử dụng các sản phẩm/dịch vụ mà K12Online cung cấp hoặc hỗ trợ các vấn đề khác thông qua tính năng hỗ trợ người dùng trên trang web, qua email hay qua điện thoại

- Ngoài ra, để có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng ứng dụng của K12Online trên điện thoại thông minh/máy tính bảng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin và quyền truy cập nhất định, bao gồm:

+ Sử dụng micro và camera cho việc học trực tuyến.

+ Device ID để gửi thông báo

+ Thư viện ảnh và camera để upload ảnh đại diện

+ Cookie để lưu phiên làm việc.

3. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Người dùng đồng ý cho K12Online sử dụng và/hoặc xử lý thông tin của Người dùng cho các mục đích:

- Xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu đăng ký để được tư vấn hoặc đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ của Người dùng;

- Hỗ trợ/giải đáp các thắc mắc/xử lý phản ánh về chất lượng sản phẩm/dịch vụ của Người dùng khi đăng ký;

- Xác minh tài khoản Người dùng và các giao dịch của Người dùng trên K12Online;

- Quản trị liên kết của Người dùng với K12Online thông qua việc K12Online liên hệ với Người dùng qua email, tin nhắn, số điện thoại hoặc các phương tiện khác;

- Phân tích, nghiên cứu hành vi của Người dùng để cải thiện dịch vụ của K12Online và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của Người dùng;

- Đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Cung cấp cho Người dùng thông tin mới nhất trên K12Online, thực hiện các khảo sát Người dùng, các hoạt động quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của K12Online;

- Bất kỳ mục đích nào khác nhằm cung cấp sản phẩm/dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật.

4. PHƯƠNG THỨC ĐỂ NGƯỜI DÙNG QUẢN LÝ, CHỈNH SỬA THÔNG TIN VÀ CƠ CHẾ KHIẾU NẠI CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN

4.1. Kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ hoặc cung cấp bản sao thông tin cá nhân

- Người dùng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và tự kiểm tra và cập nhật các thông tin cá nhân. 

- Người dùng có quyền yêu cầu K12Online kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ hay cung cấp bản sao thông tin cá nhân của mình bằng cách gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng 18008000 (nhánh 2) hoặc gửi yêu cầu đến email cskhdn@viettel.com.vn để được hướng dẫn và hỗ trợ.

4.2. Rút lại sự đồng ý đối với việc thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân

- Người dùng có quyền rút lại sự đồng ý cho K12Online thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà Người dùng đã đưa ra trước đó bằng cách gửi yêu cầu cho K12Online qua email cskhdn@viettel.com.vn. 

- Người dùng cần lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ hiện tại giữa Người dùng và K12Online, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc K12Online cần xóa tài khoản hay chấm dứt hợp đồng với Người dùng.

4.3. Khiếu nại các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân

- Khi có thắc mắc hay khiếu nại về vấn đề thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân trên trang web của K12Online, Người dùng có quyền yêu cầu xử lý thắc mắc/khiếu nại trực tiếp qua tổng đài chăm sóc khách hàng 18008000 (nhánh 2) hoặc gửi thắc mắc/khiếu nại đến email cskhdn@viettel.com.vn.

- K12Online sẽ nỗ lực và hỗ trợ giải quyết khiếu nại của Người dùng trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận các yêu cầu của Người dùng. 

5. THỜI GIAN LƯU TRỮ, BẢO VỆ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN

- Thông tin cá nhân của Người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi việc lưu trữ thông tin không còn cần thiết với hoạt động của K12Online, hoặc khi Người dùng có yêu cầu hủy bỏ/rút lại sự đồng ý cho K12Online xử lý thông tin, hoặc thời điểm khác theo quy định pháp luật.

- K12Online thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng khỏi bị đánh cắp, tiết lộ, sử dụng trái phép, thay đổi hay phá hủy trái phép bằng cách lưu trữ thông tin cá nhân theo các quy định K12Online thiết lập.

- K12Online sẽ nỗ lực một cách tốt nhất để bảo vệ thông tin Người dùng theo Chính sách bảo mật này và theo quy định pháp luật. Trong trường hợp, K12Online phát hiện các thông tin của Người dùng bị tiết lộ trái phép bởi hoạt động tin tặc với ý đồ xấu mà không xuất phát từ lỗi cố ý trong trách nhiệm bảo mật của K12Online, K12Online có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý và thông báo về việc thông tin bị tiết lộ trái phép cho Người dùng.

- Người dùng không chia sẻ các thông tin liên quan đến việc đăng nhập như tên đăng nhập, mật khẩu, email khôi phục tài khoản,… của Người dùng với bất cứ người nào khác và có các biện pháp bảo vệ các thông tin này. 

- Người dùng K12Online không nên sử dụng mật khẩu mặc định, các mật khẩu dễ đoán và nên định kỳ thay đổi mật khẩu tối thiểu 3 tháng/lần để bảo mật tài khoản. 

- K12Online sẽ không chịu trách nhiệm khi có sự rò rỉ thông tin của Người dùng xuất phát từ việc Người dùng không tự áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin của mình.

6. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

- Địa chỉ: Số 1, đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Email: cskhdn@viettel.com.vn

- Hotline hỗ trợ khách hàng: 18008000 – Nhánh 2

7. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Chính sách này có thể được K12Online có thể cập nhật theo nhu cầu hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Người dùng chủ động xem các thay đổi trên trang này để nắm được thông tin. 

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 01/10/2021.