Bước đầu của việc triển khai, tôi cảm nhận: Phần mềm rất dễ sử dụng, cách tạo bài giảng điện tử dễ dàng. Tính năng "Phòng học trực tuyến" rất hay, có thể vừa giảng dạy vừa quản lý được việc học của học sinh.

Với tôi đây đúng là một sự lựa chọn tuyệt vời! Chúc K12online ngày càng phát triển.