Điểm khác biệt của hệ thống

Tích hợp tất cả tính năng của một hệ thống quản lý học tập trực tuyến và kiểm tra, đánh giá trực tuyến cho mọi đối tượng (từ cán bộ quản lý đến giáo viên và học sinh)

Đầy đủ, toàn trình
Đầy đủ, toàn trình
Đầy đủ, toàn trình

Đầy đủ tính năng của một hệ thống quản lý học tập trực tuyến và kiểm tra, đánh giá trực tuyến cho mọi đối tượng (từ cán bộ quản lý đến giáo viên và học sinh)

Đơn giản, dễ sử dụng
Đơn giản, dễ sử dụng
Đơn giản, dễ sử dụng

Xây dựng mô hình quản lý đào tạo trực tuyến dựa trên mô hình đào tạo trực tiếp để thân thiện, gần gũi với người dùng

Đáp ứng quy chuẩn
Đáp ứng quy chuẩn
Đáp ứng quy chuẩn

Được thiết kế và xây dựng dựa trên các định hướng và yêu cầu, tiêu chuẩn của Chính phủ và Bộ GD&ĐT quy định và ban hành

Tính hệ thống
Tính hệ thống
Tính hệ thống

Cung cấp tính năng quản trị theo mô hình quản lý phân cấp rõ ràng (Sở, Phòng, trường) và đồng bộ dữ liệu với các phần mềm khác như SMAS, ViettelStudy, SSO, CSDLN

Liên tục cập nhật
Liên tục cập nhật
Liên tục cập nhật

Hệ thống được Viettel phát triển và cải tiến liên tục, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu thay đổi và xu hướng phát triển của ngành giáo dục

Công nghệ tiên tiến
Công nghệ tiên tiến
Công nghệ tiên tiến

Hệ thống được xây dựng với công nghệ hiện đại nhất giúp tối ưu trong quá trình sử dụng và bảo mật thông tin

Tính năng dành cho giáo viên

K12Online cùng cấp đầy đủ các tính năng để hỗ trợ giáo viên dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh dễ dàng

Khởi tạo và quản lý lớp học trực tuyến dễ dàng

Giáo viên có thể khởi tạo lớp học trực tuyến một cách dễ dàng và có nhiều công cụ để quản lý lớp học như điểm danh, báo cáo...

Xây dựng bài giảng trực tuyến từ nhiều định dạng

Giáo viên có thể xây dựng và thiết kế bài giảng trực tuyến để học sinh tự học với nhiều dịnh dạng từ video, tài liệu, bài giảng scorm, bài học dạng text, bài tập...

Giao bài tập, bài kiểm tra với nhiều cấu hình linh hoạt

Giáo viên có thể xây dựng và thiết kế bài giảng trực tuyến để học sinh tự học với nhiều dịnh dạng từ video, tài liệu, bài giảng scorm, bài học dạng text, bài tập...

Quản lý kế hoạch bài dạy một cách đơn giản, khoa học

Giáo viên có thể đưa các kế hoạch bài dạy của mình lên hệ thống để quản lý và yêu cầu tổ trưởng chuyên môn và nhà trường kiểm duyệt dễ dàng

Quản lý lớp học dễ dàng, thuận tiện

Giáo viên có thể quản lý lớp học một cách dễ dàng qua các báo cáo, thống kê và lịch sử học tập trên hệ thống.

Tính năng dành cho học sinh

Học sinh có thể học tập một cách dễ dàng trên K12Online trên máy tính hoặc điện thoại, máy tính bảng.

Mỗi học sinh có một thời khóa biểu riêng

Học sinh chủ động theo dõi, nắm bắt kế hoạch học tập hơn nhờ có thời khóa biểu riêng hiển thị tới từng cá nhân

Tương tác trực tuyến với giáo viên một cách đơn giản

Học sinh có thể tham gia và các lớp học trực tuyến một cách dễ dàng bằng bất kỳ thiết bị nào

Tự học các nội dung giáo viên đưa một cách dễ dàng

Học sinh có thể học lúc, mọi nơi và có thể trao đổi trực tuyến cùng với giáo viên và các học sinh khác tại mỗi bài học.

Làm bài tập, bài kiểm tra ngay trên hệ thống

Dễ dàng làm bài tập, làm kiểm tra, bài thi trên do giáo viên hoặc Sở, Phòng, trường đưa lên trên hệ thống

Biết ngay kết quả và các phân tích chi tiết ngay sau khi làm bài

Hệ thống sẽ tự động chấm điểm các câu trắc nghiệm để học sinh có thể xem điểm, đáp án, lời giải và phân tích bài làm chi tiết

Tính năng dành cho đối tượng quản lý

Các cán bộ quản lý có nhiều tính năng để theo dõi, điều hành việc tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trực tuyến

Công cụ hữu hiệu để quản lý chuyên môn

Hệ thống xây dựng các tính năng dành riêng cho nhà trường phân công chuyên môn và phân quyền cho đối tượng sử dụng.

Kiểm duyệt nội dung dễ dàng

Nhà trường có thể kiểm duyệt nội dung bài giảng, kế hoạch bài dạy... một cách dễ dàng trên hệ thống.

Xây dựng và quản trị kho học liệu tiện lợi

Có công cụ xây dựng và quản lý kho học liệu, ngân hàng câu hỏi, đề thi chung của đơn vị

Tổ chức các cuộc họp, trao đổi chuyên môn trực tuyến

Khởi tạo và quản lý cuộc họp trực tuyến một cách nhanh chóng

Báo cáo thống kê đa dạng, nhiều thông tin

Cung cấp đa dạng các báo cáo, thống kê để hỗ trợ theo dõi, điều hành việc dạy học, kiểm tra, đánh giá trực tuyến một cách chủ động.

Gói phần mềm

Tính năng/gói cước K12-100ck K12-140ck K12-Full 30 K12-Full 40 K12-Full 50
I Khảo thí offline
Offline cấp trường
II Khảo thí online
Kiểm tra + thi trực tuyến cấp trường
Kiểm tra + thi trực tuyến liên cấp phòng giáo dục
Kiểm tra + thi trực tuyến liên cấp Sở
III Quản lý học tập trực tuyến
Quản trị hệ thống
Quản trị học tập trực tuyến
Ứng dụng mobile
Chức năng báo cáo cơ bản
Quản lý bái giảng trực tuyến
Lớp học ảo
Báo cáo thống kê tuỳ biến theo đơn vị
Hỗ trợ sử dụng và đào tạo (quản trị hệ thống)
Họp trực tuyến
Chấm bài thi bằng mobile
IV Hạ tầng
Hạ tầng server cài đặt ứng dụng, thuê chỗ đặt máy chủ, đáp ứng số lượng user truy cập đồng thời 2.000 Không giới hạn 1.000 1.500 2.000
Hạ tầng server lớp học ảo dưới 40 phút (LHA) Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Hạ tầng server lớp học ảo trên 40 phút (LHA) Số LHA đồng thời = Tổng số học sinh / 50 Số LHA đồng thời = Tổng số học sinh / 50 Số lớp học ảo đồng thời: 10 Số lớp học ảo đồng thời: 15 Số lớp học ảo đồng thời: 20
Hạ tầng lưu trữ phát sinh trong năm thứ 2 Theo thực tế sử dụng Theo thực tế sử dụng Theo thực tế sử dụng Theo thực tế sử dụng Theo thực tế sử dụng
Số lớp học ảo mua thêm 2 triệu/lớp 2 triệu/lớp 2 triệu/lớp 2 triệu/lớp 2 triệu/lớp
Số user tối đa 1.000 1.500 2.000
Mua lẻ 1 user 50.000 VNĐ 50.000 VNĐ 50.000 VNĐ
Giá 100.000 VNĐ 140.000 VNĐ 30.000.000 VNĐ 40.000.000 VNĐ 50.000.000 VNĐ
Ứng dụng K12Online đã có trên
Phản hồi khách hàng