Ngoài việc dùng trình duyệt Google Chrome để tham gia vào tính năng lớp học ảo và họp trực tuyến, Sở/Phòng/trường và giáo viên có thể sử dụng ứng dụng K12Online được cài đặt trên máy tính để sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn tải về và cài đặt ứng dụng K12Online. 

I. THÔNG TIN PHIÊN BẢN MỚI NHẤT CỦA ỨNG DỤNG K12ONLINE

1. Tên phiên bản: K12Online v1.2.0

2. Ngày phát hành: 28/07/2021

3. Các tính năng hiện có của ứng dụng:

- Họp trực tuyến (Dành cho Sở/Phòng/trường/GV);

- Lớp học ảo (Dành cho GV/HS);

- Hội nghị trực tuyến (Dành cho Sở/Phòng/trường/GV);

- Hướng dẫn

- Giới thiệu. 

Lưu ý: Nếu người dùng đã cài phiên bản cũ hơn thì tải lại bản mới nhất theo hướng dẫn ở mục IV dưới đây. 


II. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

1. Giáo viên dùng để dạy học (sử dụng tính năng Lớp học ảo) trên K12Online.

2. Giáo viên dùng để tham gia các cuộc họp (sử dụng tính năng Họp trực tuyến) trên K12Online 

3. Sở/Phòng/trường dùng để tổ chức/tham gia các cuộc họp (sử dụng tính năng Họp trực tuyến) trên K12Online;

4. Ứng dụng hiện tại chưa phát triển cho đối tượng học sinh. Học sinh tham gia học trực tuyến với tính năng lớp học ảo ngay trên trình duyệt Google Chrome (nếu dùng máy tính) hoặc ứng dụng K12Online (nếu dùng các thiết bị iOS, Android). 


III. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TẢI VỀ VÀ SỬ DỤNG ĐƯỢC ỨNG DỤNG K12ONLINE

1. Dành cho máy tính hệ điều hành Windows 10 (chưa hỗ trợ các phiên bản hệ điều hành thấp hơn)

2. Cấu hình tối thiểu Core i3, RAM 4Gb trở lên

3. Thiết bị kết nối đường truyền Internet riêng, băng thông tối thiểu 20Mbps


IV. HƯỚNG DẪN TẢI ỨNG DỤNG K12ONLINE VỀ MÁY TÍNH

1. Truy cập vào link sau để tải file cài đặt về: DOWNLOAD TẠI ĐÂY

2. Sau khi tải về xong, thực hiện giải nén file đó ra và thực hiện cài đặt lần lượt từng file theo thứ tự 01, 02, 03 đã đánh số. 

- Click vào file 01.VC_redist.x86.exe và thực hiện cài đặt. Sau khi hệ thống cài đặt xong có thể yêu cầu restart lại máy. Người dùng có thể chọn restart máy sau.  

- Sau khi cài đặt file 01 xong thì click vào file 02.MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerx64.exe  để thực hiện cài đặt tiếp. 

- Sau khi đã có 2 thành phần cơ bản 01, 02 trên, người dùng click vào file 03.K12OnlineSetup-v1.2.0.msi để thực hiện cài đặt ứng dụng K12Online. 

- Sau khi cài xong 3 phần trên. người dùng thực hiện restart lại máy để bắt đầu vào sử dụng. 

Người tạo : Nguyễn Hoài Sơn