Chấm thi tự động máy Scan

 Trong thời đại công nghệ bùng nổ như hiện nay, việc chấm thi tự động bằng máy Scan là vô cùng cần thiết. Nó giúp cho giáo viên và nhà trường rất nhiều trong việc tổ chức chấm thi, giảm thiếu tối nguồn nhân lực và thời gian tổ chức.

Hiện nay các phần mềm chấm thi Offline đều tách bạch với quản lý nhà trường, điều này có các hạn chế sau:

        + Mất thời gian đồng bộ đề thi, phiếu trả lời giữa hai phần mềm.

        + Phải thực hiện quá nhiều thao tác vì phần mềm tách bạch nhau.

        + Dễ xảy ra thiếu xót, nhầm lẫn trong quá trình kết chuyển dữ liệu.

        + ....

Giải pháp nào tốt nhất hiện nay? 

Hệ thống quản lý học và thi trực tuyến K12Online sẽ đem lại các sự tối ưu nhất về tính năng " Chấm thi tự động bằng máy Scan". Sau đây là các ưu diểm chính của tính năng này:

        + Được tích hợp chung với Hệ thống K12online.

        + Hỗ trợ chấm tự động bằng ảnh chụp bằng điện thoại hoặc máy Scan.

        + Tỉ lệ đọc chuẩn đến 99%

        + Cho phép giáo viên sửa nếu máy chấm sai ô nào ( Lưu lại log để đảm bảo công minh).

        + Tự động chuyển điểm chấm về phần bảng điểm quản lý.

        + Có cảnh báo nếu máy phát hiện sai xót.

Dưới đây là một vài ảnh minh họa về tính năng này:

        + Với điện thoại 

     + Với máy tính

Người tạo : Administrator