Viettelstudy, Vitest, K12online

  

   Hiện nay, xây dựng một ngân hàng câu hỏi phong phú phục vụ cho việc dạy và học là vô cùng quan trọng. Chúng tôi đã phát triển tính năng kết nối ngân hàng câu hỏi từ Viettelstudy và Vitest về K12online. Việc kết nối này giúp cho giáo viên và nhà trường đồng bộ các ngân hàng giữa các phần mềm với nhau. Tạo nên một ngân hàng phong phú, thuận tiện cho nhà trường tổ chức ôn luyện và thi cử.

    Phềm mềm hỗ trợ map lại chủ đề khối lớp tương ứng từ 2 phần mêm về k12online, giúp chuẩn hóa lại câu hỏi theo đúng chủ để thông tư 16, 32 của Bộ GD & DT.

Người tạo : Administrator